Our canine guests spend maximum time together on a big run. This is a fun time, idling and healthy socialization with gentle dogs. If it is necessary, we divide dogs into smaller groups (such as miniature dogs separately, to avoid the risk of injury during a careless play with larger dogs). They spend a night and meals in individual wooden boxes in a heated wooden building on their comfortable lyings. This gives them the opportunity to rest, comfort and security. In the morning they are released on one hour walk, after which we invite them to the pits for breakfast. After an hour's siesta are released again on the catwalk, and if weather permits, staying together untill dinner. At 6 PM they receive a second meal and after siesta they are released again for evening frolics. At 10 PM we put dogs to sleep. Each guest receives from us during the day a lot of attention, stroking and warm words. We take care of their health and well being. Our priority is making dogs happy.

Our range includes in addition to recreation and socializing nature of the residence, also slimming, pure science puppies, anti-anxiety therapy, education and training for obedience to the commands (eg. recall, sit, lie down, learning to walk on a leash). We also advise on the choice of adequate food and nutrition. We love dogs and so we try to give them maximum happiness, comfort and comprehensive care.

The cost of therapy, correction of undesirable behavior, and training a dog during their stay in the Pension is determined individually.

We transport your dog from and to your house, cost is determined individually.

The fee for the entire stay (less the deposit paid) is payable in cash at the latest when delivery of the dog to the guesthouse. If you want to make sure that you do not run out of space for your dog, make a reservation in advance and make your pledge by bank transfer or cash.

For each of the dogs to be able to devote adequate time and attention, our guest house invites a maximum of 13 dogs.

Administratorem Twoich danych jest Grin Sp. z o. o. z siedzibą w Maryninie wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5291808145, REGON: 362838180. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: rodo@zoopsycholog.eu. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Gwiezdna 5, 05-825 Marynin Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy, Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@zoopsycholog.eu. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Grin Sp. z o. o. w ramach zawieranych z Tobą umów.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączen